Prosjekt

BiKrab

Biprodukter fra kongekrabbe

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2011
Sluttdato 31. desember 2011

Formål:

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap som skal bidra til å avgjøre om det kan etableres en bærekraftig næringsvirksomhet basert på biprodukter fra kongekrabbe.

Virksomheten skal baseres på produksjon av krabbemel fra biprodukter, eller at biproduktkomponenter sorteres ut til spesialprodukter før den resterende del anvendes til melproduksjon. Kunnskapen skal bidra til å løse et avfallsproblem, samtidig som mulighetene for et inntektsbidrag basert på videreforedling avklares.

Prosjektet omfatter følgende delmål:

  • Utnyttelse av buklapp som spesialprodukt til konsum
  • Produksjon og anvendelse av krabbemel
  • Krabbeskall til produksjon av kitin
  • Utnyttelse av gjeller til skalldyrsaus (tilsvarende fiskesaus).

Med biprodukter menes skall og buklapp med inneholdende bløtdeler (inkludert rogn og gjeller) som fremkommer etter prosessering av kongekrabbe. Med biprodukter menes også småfallen krabbe fra desimeringsfiske som ikke kan anvendes til konsum.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima