Prosjekt

Bruk av bioinformatikk for organisering og analyse av data i et avlsprogram for atlantisk torsk

Nøkkeldata

Startdato 31. mai 2003
Sluttdato 30. april 2005
Oppdragsgiver Innovasjon Norge
I samarbeid med Karl Johan Grøttum, Norut IT

Det skal etableres en plattform for bioinformatisk systemteknologi, som kan støtte opp om torskeavlsprogrammet på Fiskeriforskning og Norges Fiskerihøgskole.

Systemet skal bl. a. inneholde en database med de aktuelle mikrosatellittmarkørene fra torskeavlsprogrammet. Som en del av databasen skal det også etableres et brukervennlig webbasert grensesnitt som knytter databasen og bioinformatiske verktøy sammen. Databasen kan så vha. disse bioinformatikkverktøy benyttes i torskeavlsprogrammet for å oppnå programmets målsetning om å "etablere grunnlaget for et effektivt avlsarbeid på torsk med den hensikt å lage en mer effektiv og mindre risikofylt produksjon i alle ledd, med produkter av høy og jevn kvalitet".

Prosjektet kan således ha stor betydning for torskeavlsprogrammet, men bioinformatikk-kompetansen og produktene det gir vil også kunne benyttes innen en rekke andre prosjekter på Fiskeriforskning og i Tromsø-miljøet som helhet.

Kontaktperson

  • Atle Mortensen

    Seniorforsker

    Tlf: +47 77 62 92 38

    Mobil: +47 911 56 808

Kontaktperson