Prosjekt

ConsumerCheck

ConsumerCheck

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2009
Sluttdato 30. juni 2013
Finansiert av Norges forskningsråd

Hovedfokus i prosjektet er utvikling av metoder for studier av hva som er de viktigste egenskaper i et produkt, de såkalte ”drivers of liking”. Spesielt arbeides det med metoder for planlegging og analyse av forsøk der man kombinerer både produktets iboende egenskaper (intrinsic attributes) med egenskaper knyttet til emballasje, design og diverse informasjon om produktet (extrinsic atttributes).

ConsumerCheck er et brukerstyrt NFR prosjekt med fokus på metodeutvikling innen forbrukerforskningen. Hilde Kraggerud i Tine er prosjektleder, men NOFIMA er ansvarlig for den vitenskapelige metodeutviklingen.  Prosjektet startet sommeren 2009 og vil avsluttes sommeren 2013. ConsumerCheck er en naturlig fortsettelse av det brukerstyrte prosjektet PanelCheck som var knyttet til både metode- og softwareutvikling for analyse av sensoriske data.

Hovedfokus i prosjektet er utvikling av metoder for studier av hva som er de viktigste egenskaper i et produkt, de såkalte ”drivers of liking”. Spesielt arbeides det med metoder for planlegging og analyse av forsøk der man kombinerer både produktets iboende egenskaper (intrinsic attributes) med egenskaper knyttet til emballasje, design og diverse informasjon om produktet (extrinsic atttributes). Dette er metoder som er spesielt viktige for å forstå interaksjoner mellom disse egenskapene. Det finnes per i dag relativt lite litteratur som angir hvordan dette best kan gjøres.  Det er en stipendiat knyttet til prosjektet.

Eksemplene det arbeides med i metodeutviklingen er i stor grad knyttet til konkrete forsøk gjennomført i samarbeid med industripartnerne i prosjektet. Disse er Tine, Arcus, Unil, Fjorland, Salmon Brands og NCE.

I tillegg til å utvikle metoder arbeides det med utvikling av software for å gjennomføre disse analysene. Denne software til gjøres tilgjengelig for alle på en hjemmeside etter prosjektets slutt. Firmaet Logic 8 i Nederland er diskusjonspartner i denne utviklingen.

Det er et tett samarbeid mellom dette prosjektet og et tilsvarende prosjekt med samme navn i Danmark. Software-produktet vil bli basert på metodikk utviklet både i Danmark og Norge. I tillegg er det et utstrakt samarbeid med Universitetet i Stellenbosch i Sør-Afrika, Universitetet i Macerate i Italia og CSIRO i Sydney, Australia knyttet til uttesting av metoder.

Mer informasjon om prosjektet finnes i følgende publiserte artikler som er basert på resultater i prosjektet:

  • Næs, T. Tomic, T., Mevik, B-H. and Martens, H. (2011). Path modelling by sequential PLS regression. Journal of Chemometrics. 25, 28-40.

  • Endrizzi, I., Menichelli, E., Johansen, S.B., Olsen, N.V., Næs, T. (2011). Handling of individual differences in rating-based conjoint analysis. Food Quality and Preference, 22, 241-254.
  • Olsen, N. V., Menichelli, E., Meyer, C. Næs, T. (2011). Consumers Liking of Private Labels: An evaluation of intrinsic and extrinsic orange juice cues. Appetite. (In press)
  • Elena Menichelli, Nina Veflen Olsen, Christine Meyer, Tormod Næs (2011). Combining extrinsic and intrinsic information in consumer acceptance studies. Food Quality and preference (in press).
None Copyright: Nofima

Aktuelle saker