Prosjekt

Det sunne måltid

Nøkkeldata

Startdato 23. august 2010
Sluttdato 31. desember 2013
Finansiert av Norges forskningsråd
I samarbeid med UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) og Nifes (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning)

Prosjektets overordnede mål er å studere hvorvidt måltider basert på tradisjonelle norske råvarer har potensial for å forebygge og behandle livsstilssykdommer.

Prosjektet vil fokusere på økningen i overvekt og metabolsk syndrom og hva matindustrien kan gjøre for å snu denne farlige trenden. Forekomsten av overvekt og fedme har økt i de fleste aldersgrupper i Norge, som i mange andre land. Økningen ser ut til å ha akselerert de siste 10-15 årene, i takt med endringer i matvaretilbud og matvaner.

Forskningsfokuset er på måltidet som helhet og samspillet mellom ulike bestanddeler i et måltid. Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker som skal fokusere på ulike deler av verdikjeden fra råvarekvalitet og prosessering til fordøyelse og cellepåvirkning.

Kunnskap om hvordan sunne måltider, i tråd med de nordiske ernæringsanbefalingene, kan forebygge overvekt og metabolsk syndrom skal opparbeides ved bruk av in vitro og iv vivo modellsystemer for å studere biologiske mekanismer (immunrespons, fordøyelse, bakterieflora).

Målet er at resultater fra prosjektet skal gjøre det mulig for norsk matindustri å:

  • Utvikle produkter, halvfabrikata og middagsmåltider som er satt sammen og prosessert slik at de kan inngå i et kosthold som forebygger overvekt og metabolsk syndrom samtidig som det smaker godt og ernæringsverdien er bevart (høyt innhold av fiber, antioksidanter/polyfenoler, umettet fett).
  • Snu forbrukernes oppfatning om at industriprosessert mat ikke er like næringsrik som hjemmelaget mat.
  • Fremme bruk av regionale råvarer.

Delprosjekter:

1. Effekter av prosessering

2. In vitro fordøyelse

3. In vitro colon fermentering

4. Effekter på immunsystemet

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) og Nofima.

Metabolsk syndrom er en samling av forskjellige symptomer/risikofaktorer som inkluderer bukfedme, økt blodtrykk, for høyt blodsukker og dyslipidemi (økt nivå av triglyserider i blodet og lavt nivå av det gode kolesterolet HDL). Syndromet gir økt risiko for hjerte-kar sykdom og diabetes type 2.

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker