Prosjekt

Deteksjon og fjerning av kveis - ny teknologi fram mot kommersiell utnyttelse

Nøkkeldata

Startdato 30. juni 2002
Sluttdato 30. november 2005
Oppdragsgiver Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
I samarbeid med Matforsk og Sintef

Målet med prosjektet er å utvikle teknologi som på sikt kan erstatte manuell prosessering i filetindustrien.

Redusert råstofftilgang, konkurranse fra lavkostland og høye produksjonskostnader har i de seinere år ført til økonomisk nedgang i norsk filetnæring. Filetindustrien har derfor kollektivt gått inn for å prioritere forskning og utvikling innen problemstillinger som omhandler automatisering av filetproduksjon.

Målet med prosjektet er å utvikle teknologi som på sikt kan erstatte manuell prosessering i industrien. Prosjektet vil fokusere på utvikling av metodikk/instrumentering for deteksjon av uønskede elementer som kveis, blodflekker, svarthinne og skinnrester (KBSS).

Deteksjonsmetoder som skal undersøkes er avbildende spektroskopi og andre optiske ikke-destruktive teknikker (optisk tomografi og Electronic Speckle Pattern Interferometry). Automatisert fjerning er ikke lagt inn som en del av prosjektet, men vi være retningsgivende for valg av deteksjonsteknologi.

Prosjektet består av tre hovedfaser; hovedmålet for fase 0 er å velge den (de) mest lovende metoden(e) for deteksjon av KBSS.

I fase 1 skal de valgte metodene/teknikkene for deteksjon videreutvikles til å inkludere relevant variasjon i råstoff med tanke på industriell anvendelse.

I fase 2 av prosjektet skal teknologien testes, evalueres og tilpasses industriell produksjon. Ved måloppnåelse for prosjektet er det forventet store positive konsekvenser for norsk filetindustri, både med hensyn til økonomi og konkurranseevne.

Aktuelle saker

  • Bedre kvalitetskontroll av fiskefilet

    13. desember 2004

    Fiskeriforskning har innledet samarbeid med utstyrsleverandøren Baader om en ny maskin for automatisk kvalitetskontroll av fiskefilet.

Prosjektleder

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder