Prosjekt

Development of molecular genetic methods for the identification and quantification of fish and seafood

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2001
Sluttdato 30. desember 2004
Finansiert av Norges forskningsråd
Oppdragsgiver Norges forskningsråd og EU (til 31.12.2003)

I prosjektet skal man utvikle nye genetiske metoder for spesifikk påvisning av fiskearter.

Prosjektet er videreføring og -finansiering av EU-prosjektet DNAIQ, med samme navn, som ble avsluttet 31.12.2003.

Vår oppgave har vært å utvikle nye DNA-baserte metoder for sikker påvisning og mengdebestemming av ulike fiskearter, spesielt blant lakse- og flatfisker.

Sentralt i arbeidet har vært å finne en informativ gen-markør. Med informativ menes at genet er svært lik i de ulike fiskeslag, men samtidig tilstrekkelig forskjellig til å skille artene fra hverandre. Denne markøren produseres så i stort antall kopier fra de enkelte arters DNA og kopieringen påvises underveis i prosessen. I prosjektet har vi valget mellom å gjøre enten kopieringen eller påvisningen spesifikk for den enkelte arten.

Tanken bak prosjektet er å muliggjøre raske og sikre analyser av fisk og sjømat for å sikre konsumentens rettigheter i forhold til varedeklarasjon, noe som også har et helsemessig aspekt relatert til allergi. Videre vil teknologien kunne benyttes av forvaltningsorganer for overvåking av hvilke fiskeslag og mengder som inngår i bl.a. blandingsprodukter.

Forskningsområde

Forskningsområde