Prosjekt

Double Fresh

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2006
Sluttdato 31. desember 2009
Finansiert av EU
I samarbeid med Nortura, Fjordland og 17 andre bedrifter, institutter og universiteter fra Belgia, Finland, Hellas, Nederland, Lichtenstein, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike samt Japan.

Det europeiske markedet for ferdigmat øker stadig. Målet med dette prosjektet er å utvikle nye og ferskere ferdigmatløsninger for salg i dagligvarehandelen, også med hensyn til mattrygghet og ernæring.

Prosjektet startet med å evaluere den ernæringsmessige kvaliteten i dagens ferdigmatløsninger som selges i dagligvarehandelen, og deretter etablere retningslinjer for hvordan kvaliteten kan forbedres.

Forbrukerundersøkelser, prosess- og produktutvikling
Prosjektet handler først og fremst om prosess- og produktutvikling av ferdigmat. Nofima Mat har sammen med industrien og forskningsinstitutter i Nederland og Tyskland testet ut nye prosesser og behandlingsmetoder for ulike råvarer, samt utviklet nye pakkemetoder Nofima Mat leder også et delprosjekt for å kartlegge hvordan norske og europeiske forbrukere opplever ferdigmat, både den tradisjonelle og den som utvikles i prosjektet.

 

None Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Aktuelle saker

  • Har forsket frem helt nye måltider

    30. november 2009

    To nye, sunne måltider er utviklet for det norske markedet. "Fullverdig og innbydende" er dommen fra forbrukerne som har fått gleden av å teste produktene. Nå håper forskerne ved Nofima Mat at industrien kan få produktene ut til folket.

Kontaktperson