Prosjekt

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien

Nøkkeldata

Startdato 29. november 1976
Sluttdato 1. januar 2100

Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri.

Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 1975, og har siden 1977 blitt gjennomført ved Fiskeriforskning i Tromsø, nå Nofima.

Undersøkelsen har siden 1993 vært landsomfattende. Et stort tallmateriale er samlet og flere databaser er blitt laget og er blitt viktige verktøy for prosjektet. Vi har en egen intern strukturdatabase som gir oss mulighet til å følge endringer i bedrifts- og selskapsstrukturen i industrien. Denne består av mer enn 3000 bedrifter som er eller har vært i drift i perioden fra 1993 til i dag og inneholder data fra flere kilder.

Lønnsomhetsanalysene bygger på alle tilgjengelige årsregnskaper for bedriftene i fiskeindustrien. Regnskapsdatabasen som dekker samme tidsrom som strukturdatabasen består i dag av tall hentet fra 12.000 årsregnskaper fra over 2.200 selskaper.

Struktur- og regnskapsdatabasen omfatter både konsumindustri, mel- og oljeindustrien og bedrifter som i hovedsak driver med handel med sjømat, som eksportører.

Disse verktøyene gir oss en unik mulighet til å følge utviklingen i fiskeindustrien innenfor ulike sektorer og regioner.

I tillegg har vi også flere databaser med regnskapstall og strukturdata for årene 1977-1992. Dette tallmaterialet omfatter i hovedsak hvitfisk- og rekeindustribedrifter fra Nord-Norge.

Tallmateriale og databasene er også blitt et viktig verktøy for andre prosjekter innenfor næringsøkonomi ved Nofima.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Prosjektleder