Prosjekt

HealthStat

Effektivisert avl for bedre helse og sykdomsresistens hos oppdrettsarter - nye statistiske modeller

Nøkkeldata

Startdato 1. april 2011
Sluttdato 1. april 2012
Finansiert av Norges forskningsråd og AFGC (BIP)
I samarbeid med Aarhus universitet, avd. Foulum

Prosjektet skal utvikle og tilpasse modeller som kan utnytte indikatoregenskaper for å identifisere kronisk syke fisk.

Målsetninger:

  1. Utvikle og tilpasse modeller som kan utnytte indikatoregenskaper for å identifisere kronisk syke fisk i smittetester og feltdata, for anvendelse i avlsarbeid for bedre sykdomsresistens og robusthet.
  2. Utvikle modeller og programvare for beregning av avlsverdier for egenskapene mottakelighet (mottakelig/ikke-mottakelig) og levetid (tid til død ved mottakelighet) i smittetester med ulike sykdommer, samt optimalisere test-design med tanke på å kunne identifisere ikke-mottakelige individer som ulike egenskaper.

Prosjektleder er Morten Rye ved AFGC.

None Foto: Oddvar Dahl
Copyright: Nofima

Personer

Forskningsområde

Finansiert av

Forskningsområde

Finansiert av