Prosjekt

Evaluering av ordninger for transporttilskudd

Nøkkeldata

Startdato 21. februar 2008
Sluttdato 14. mai 2008
Finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet
I samarbeid med Fiskeridirektoratet, Fiskesalgslagene

Evaluering av ordninger for tilskudd til transport av fisk og skalldyr.

Det sentrale formålet med ordningene med tilskudd til transport av fisk og skalldyr (føringsordningene) er å bidra til å opprettholde en variert flåtestruktur og lokale fiskerimiljøer. Videre skal ordningene bidra til at fiskeressursene blir utnyttet i flere områder, og at ressurser kan høstes selv om det ikke er et mottak i umiddelbar nærhet.

Det er også ordninger rettet mot transport av fisk ut fra overskuddsområder, og formålet med disse er å bidra til en mer effektiv gjennomføring av fisket, ved at avtaksproblemer ikke medfører stans i fisket.

Det er per i dag utilstrekkelig kunnskap om effekten av de ulike ordningene. Det er således grunn til å utrede hvordan disse tilskuddene faktisk blir anvendt, og belyse hvorvidt ordningene er effektive og formålstjenelige virkemidler.

Målet med dette prosjektet er derfor å evaluere hvordan disse tilskuddene faktisk blir anvendt, og belyse hvorvidt ordningene er effektive og formålstjenelige virkemidler. Evalueringen skal gi Fiskeri- og kystdepartementet et faglig grunnlag for å vurdere framtidig ressursbruk og prioriteringer av transportstøtteordninger.

Prosjektleder

  • Bent Dreyer

    Forskningssjef, Næring og bedrift

    Tlf: +47 77 62 90 23

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder