Prosjekt

Evaluering av trainee- og stipendiatordningene

Nøkkeldata

Startdato 16. januar 2005
Sluttdato 27. februar 2005
Finansiert av Innovasjon Norge
Oppdragsgiver Innovasjon Norge, Eksportutvalget for fisk, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

De siste årene har det vært gjennomført tre trainee- og stipendiatordninger i regi av Eksportutvalget for fisk, Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

På oppdrag fra EFF og Innovasjon Norge har Fiskeriforskning fått i oppdrag å evaluere disse ordningene. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge erfaringene med de ulike ordningene, og undersøke om ordningene har oppnådd målsettingen om rekruttering av personer med praktisk markedserfaring til norsk fiskerinæring. I tillegg skal det undersøkes hvordan ordningene har fungert i forhold til hverandre, og hvilke egenskaper som bør videreføres eventuelt utelukkes i fremtidige ordninger.