Prosjekt

Ferskfisk fra kystflåten: Flaskehalser og utfordringer

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2011
Sluttdato 1. april 2011

Gjennom prosjektet skal det avdekkes hvilke flaskehalser som i dag begrenser fiskerinæringens mulighet for å utnytte potensialet i det høy betalende ferskfiskmarkedet.

I første rekke er målet for studiene å utvide kunnskapsgrunnlaget om verdikjeden for fersk fisk. Gjennom prosjektet skal det avdekkes hvilke flaskehalser som i dag begrenser fiskerinæringens mulighet for å utnytte potensialet i det høy betalende ferskfiskmarkedet. Flaskehalser kan finnes i alle ledd i verdikjeden, fra fangst, mottak og pakking, distribusjon og salg. I tillegg kan det ligge problematikk i forvaltningsregime og rammevilkår. Prosjektet skal deretter forsøke å analysere kilder og muligheter for forbedring av disse flaskehalsene.

Prosjektet skal ha en bred tilnærming til verdiskaping, dvs sette søkelyset på alle arter, ikke bare torsk. Problemstillingene som analyseres er i stor grad sammenfallende for hele fiskeflåten, men det vil spesielt fokuseres på utfordingene og mulighetene for mindre kystfartøy.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Treffsted for 'levendefiskere'

    8. desember 2010

    Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark på Myre, hvor målet er å skape en møteplass der forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring. Dette er et nasjonalt prosjekt som det knyttes store forventninger til.