Prosjekt

Food Choice

Food Choice

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2010
Sluttdato 30. juni 2012
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Hovedfokus er forbedring av eksisterende metoder for å forutsi og forstå forbrukeres valg i praksis. Særlig viktig er utvikling av metoder basert på reelle valg i en testsituasjon istedenfor kun basert på informasjon om hva forbrukerne sier at de vil velge. Sammenligning av begge typer informasjon er viktig for å forstå hvordan man kan skaffe seg de mest relevante data.

Food Choice - prosjektet er knyttet til metodeutvikling innen forbrukerforskningen.  Prosjektet ble innvilget av NFR sommeren 2010 og vil vare ut 2012. Finansieringen kommer fra Fondet for forskningsavgift på visse landbruksprodukter.

Blant de problemstillinger som studeres er forbrukernes relative vektlegging av produktets iboende egenskaper (intrinsic attributes, f.eks. sensoriske egenskaper) og egenskaper knyttet til design, innpakning og informasjon om produktet (for eksempel organisk produksjon, fettinnhold etc.). Et annen viktig aspekt er hva som skjer med den relative viktigheten av disse egenskapene ved gjentatt eksponering. På den mer statistiske siden inngår utvikling av bedre metoder for å studere individuelle forskjeller og segmenter og hvordan disse relaterer seg til demografi, vaner og holdninger.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med norsk industri (for eksempel Nortura og Nidar) og Universitet i Firenze, Italia. Vinteren 2010-2011 ble det gjennomført 3 større eksperiment av spekeskinke der norsk, italiensk og spansk skinke ble sammenlignet. I skrivende stund arbeides det med planlegging av et større forsøk knyttet til forbrukernes oppfatning av sjokolade.  Det er et nært samarbeid mellom Food Choice prosjektet og det brukerstyrte NFR-prosjektet ConsumerCheck.

Resultater vil publiseres i vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler samt på norske og internasjonale møter.

Mer informasjon kan fås fra Professor Tormod Næs ved Nofima.

Aktuelle saker