Prosjekt

For mye eller for lite informasjon? Betydningen av opprinnelse og sporbarhet for forbrukertillit til sjømat

Nøkkeldata

Startdato 31. januar 2004
Sluttdato 31. januar 2006
Finansiert av

Studere betydningen av informasjon, herunder opprinnelse og sporbarhet, for etablering av forbrukertillit i forbindelse med konsum av sjømat.

Hovedmålet for dette prosjektet er å studere informasjonens rolle i etablering av forbrukertillit når det gjelder forbruket av sjømat. Den anvendte målsettingen av prosjektet er knyttet til SNTs (nå: Mattilsynet) fokus på "samfunnsmessige aspekter" av offentlig næringsmiddelforvaltning, og mer spesifikt til "grunnlaget for utforming av informasjon som oppfattes som riktig av de forbrukerne det er relevant for" (NFRs Handlingsplan for program Næringsmidler, SNTs vedlegg, s. 15). I denne sammenhengen vil prosjektet fokusere på tilsynets virkemiddelbruk for dokumentasjon av kvalitet, og hva som kan ligge i "forbrukerretting" av virksomheten. Teoretisk sett ønsker vi å drøfte tillit under ulike betingelser, og studere hva slags informasjon som er av betydning for etablering av forbrukertillit. I følge generelle teorier om tillit er informasjon viktig for etablering av tillit. Men mye informasjon og dokumentasjon kan også virke mot sin hensikt, og skape usikkerhet og mistillit. For å få frem variasjoner i forståelsen av forbrukertillit til sjømat ønsker vi å gjennomføre en undersøkelse i to land, Norge og Tyskland. Hensikten er å komme fram til konkrete anbefalinger om strategier for merking og annen informasjonsvirksomhet, med spesiell tilknytning til opprinnelse og sporbarhet, som kan bidra til å fremme forbrukertillit. Medieomtale: NRK: Nordmenn har ikke peiling på fisk Konferanser: 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo August 26-29, 2004 - foredrag av Gun Roos (SIFO), Arne Dulsrud (SIFO) og Hans Martin Norberg (Fiskeriforskning) om "The Meaning of Information on Traceability of Fish for Establishment of Consumer Trust" (foredrag nr. 17)