Prosjekt

Forprosjektmidler fra VRI-Tromsø

Nøkkeldata

Startdato 1. april 2010
Sluttdato 31. oktober 2010
Finansiert av Troms fylkeskommune v/VRI Troms
I samarbeid med Nordeng AS v/Bjarni Siggurdson

Formålet er å få satt fokus på en bedre tilrettlegging av innretninger som bedrer økonomien og lønnsomheten i fiskeflåten, herunder teknologiutvikling, redskapsforbedringer og innovasjon knyttet til råstoffutvikling, utnyttelse av biprodukter og utnyttelse av andre arter i fangsten.

I tillegg er det et mål å legge forholdene mest mulig til rette for å få etablert en lønnsom fabrikk for produksjon av poseagn i Tromsø-området med en årlig omsetning på rundt 20 millioner kroner.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Prosjektleder