Prosjekt

Forretningsrelasjoner mellom Norge og Russland

Nøkkeldata

Startdato 1. juni 2008
Sluttdato 30. desember 2011

Dette er et doktorgradsprosjekt hvor en ser nærmere på bedriftsrelasjoner mellom Norge og Russland.

Prosjektet har fokus på de kulturelle utfordringene knyttet til kjøper-selger-relasjoner på tvers av nasjonale landegrenser.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Prosjektleder

Forskningsområde

Prosjektleder