Prosjekt

Forsvarsgener og immunmekanismer mot virus- og bakteriesykdommer hos Atlantisk torsk (CodImm)

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2003
Sluttdato 30. desember 2008
Finansiert av

I dag vet en lite om torskens immunforsvar, og kunnskap på dette området er derfor nødvendig for en effektiv forebygging av sykdom i oppdrett.

Kunnskapen om forsvarsgener kan blant annet brukes til å utvikle vaksiner og immunstimulanter. Sistnevnte er stoffer som tilføres fisken gjennom fôret, og som aktiverer forsvarsceller slik at de er bedre i stand til å drepe virus og bakterier som angriper fisken.

Forskningsprogrammet vil generelt gi mer kunnskap om torskens immunsystem, hvordan virus opptrer i fisken og hva som fører til at det blir farlig. Fisk kan være bærer av virus over lang tid uten at det fører til sykdom. Kunnskap om hva som kan styrke immunforsvaret vil bidra til å redusere sykdomsrisikoen.

  • Generere ny kunnskap om antivirale og antibakterielle forsvarsgener og mekanismer hos torsk ved kloning, karakterisering og studier av ekspresjon og regulering
  • Studere torskens spesifikk immunresponser (antistoffer)
  • Bidra til forståelse av faktorer som kan ha betydning for utfallet av en IPN virusinfeksjon i torsk, samt etablere forskningsverktøy til studier av mekanismer for sykdomsresistens

Prosjektet er et Strategisk program som går over 5 år.

 

Aktuelle saker

Forskningsområde

Forskningsområde