Prosjekt

Grunnleggende egenskaper hos fiskemuskel som saltes og tørkes

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2005
Sluttdato 30. desember 2006
Finansiert av Fiskeriforskning

Prosjektet undersøker forhold som påvirker de grunnleggende egenskapene hos fiskemuskel som saltes og tørkes.

Forskningsaktivitetene og prøveuttakene ble koblet til pågående oppdragsprosjekter å klippfisk fra sei og torsk, samt et pågående samarbeidsprosjekt med fagmiljøet ved RF (IFL) på Island, på fullsaltet torsk.

Utvalgte prøver som spente ut variasjonsområdet med hensyn på kvaliteten til klippfisken og saltfisken ble undersøkt bredest mulig. Dvs. med hensyn på farge, fluorescens, kjemisk sammensetning (pH, vann, salt, fett, EPA og DHA), sensoriske egenskaper, harskningsgrad, flyktig nitrogen og Headspace GC-MS. Det ble deretter utført multivariate dataanalyser av resultatene for å finne systematiske årsaker til forskjellene i kvaliteten.

Kontaktperson

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde