Prosjekt

Hodekapping av hvitfisk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2010
Sluttdato 30. april 2010
I samarbeid med Bacalaoforum

Prosjektet skal undersøke om det er mikrobiologiske forskjeller på fisk som er lagret med og uten hode.

Målet med prosjektet er å undersøke om det er mikrobiologiske forskjeller på fisk som er lagret med og uten hode i en blanding av is og vann, samt om hodekapping medfører økt vannopptak.

Videre vil man samle eksisterende dokumentasjon på om hodekapping medfører forskjeller i hygiene eller kvalitet i ulike fiskeprodukter.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima