Prosjekt

Hva skjer i de store markedene for hvitfiskfilet?

Nøkkeldata

Startdato 19. februar 2010
Sluttdato 31. desember 2010

Det europeiske matvaremarkedet er i kontinuerlig endring. Forbrukere i mange europeiske markeder kan velge mellom ulike filetprodukter.

Grovt sett kan de deles i ferske, fryste og tinte produkter, men innen hver av disse vil det være mulig å tilby ulike spisekvaliteter og holdbarhet før konsum. Det er heller ikke tvil om at forbrukers preferanser til de ulike kategoriene varierer.

Imidlertid er fersk filet en krevende produktform fordi man har et begrenset tidsvindu og høyere transaksjonskostnader enn med fryste fileter.

Hensikten med prosjektet er å se nærmere på industrielle kjøperes preferanser for ulike typer hvitfiskfileter i det britiske og franske markedet. Men en slik kunnskap kan en analysere hvorfor eksporten av fryste fileter av torsk og hyse øker på bekostning av ferske fileter i det britiske markedet, samt vurdere om næringen kan oppleve de samme endringene i det franske markedet.

 

None Foto: Finn-Arne Egeness
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Betjente fiskedisker kan forsvinne

    30. august 2010

    Selvbetjente kjøledisker har erstattet betjente fiskedisker i mange supermarkeder i Storbritannia. Dermed må kundene velge ferdig pakkede produkter. Det kan gi nye utfordringer for den norske fiskerinæringen.