Prosjekt

Identifisering og karakterisering av nøkkelkomponenter i torskens immunforsvar mot virus

Nøkkeldata

Startdato 1. august 2008
Sluttdato 31. juli 2011

Utvikling av torsk som oppdrettsart er utfordrende blant annet på grunn av sykdomsproblemer.

Fra oppdrett av laks vet vi at vaksinering har vært nøkkelen til effektiv sykdomsforebygging, men hos torsk er den grunnleggende kunnskapen om immunsystemet svært mangelfull. Prosjektets målsetning er å utvikle grunnleggende molekylære verktøy for torsk og å bruke disse verktøyene for å forstå virus-vert interaksjoner. Vi vil undersøke hvordan det medfødte immunforsvaret i torsk aktiveres ved infeksjon med nodavirus og IPN-virus.

Dette vil bidra til økt forståelse av hvilke faktorer som påvirker utfallet av en virusinfeksjon i torsk samt etablere verktøy som kan benyttes for å gi økt forståelse for mekanismer for sykdomsresistens og vaksineeffektivitet.

None Foto: Oddvar Dahl
Copyright: Nofima

Forskningsområde

Finansiert av

Forskningsområde

Finansiert av