Prosjekt

Ilandføring av rund fisk – optimal behandling med hensyn på kvalitet

Nøkkeldata

Startdato 1. april 2009
Sluttdato 1. juli 2010
Finansiert av Stiftelsen RUBIN
I samarbeid med Nordkyn Seafoods AS, Mehamn

Det blir utført forsøk som tester hvor lenge torsk, hyse og sei kan oppbevares usløyd i aktuelle kjølemetoder (is-slurry og is/sjøvann) før det oppstår kvalitetsfeil i fisk og biprodukter (lever og mage).

Prosjektet skal når det er gjennomført gi grunnlag for følgende:

 • Anbefale hvordan torsk, hyse og sei bør blodtappes, kjøles og lagres usløyd om bord på båter som fisker på kysten; med ulike fangstredskaper, til ulike årstider.
 • Anbefale hvordan fisken bør kjøles og lagres på land før sløying.
 • Anbefale maksimal tid fra fangst til sløying ved aktuelle kjøleregimer om bord og på land.

Aktuelle saker

 • Sløying kan vente

  3. juni 2011

  Fisk som er riktig bløgget, kjølt og lagret kan holde seg minst et døgn før den sløyes og fortsatt beholde god kvalitet, viser forskning fra Nofima.

Prosjektleder

 • Leif Akse

  Seniorforsker

  Tlf: +47 77 62 90 32