Prosjekt

Ilandføring av usløyd fisk – optimal behandling og lagring m.h.p kvalitet på fisk og biprodukter

Nøkkeldata

Startdato 1. april 2009
Sluttdato 1. mai 2010
Finansiert av Stiftelsen RUBIN
I samarbeid med Nordkyn Seafoods AS, Mehamn

Prosjektet anbefaler i forhold til bl.a. blodtapping, kjøling, landing og sløying.

i) Anbefale hvordan torsk, hyse og sei bør blodtappes, kjøles og lagres usløyd om bord på båter som fisker på kysten; med ulike fangstredskaper, til ulike årstider

ii) Anbefale hvordan fisken bør behandles ved landing, kjøles og lagres på land før sløying.

iii) Anbefale maksimal tid fra fangst til sløying ved aktuelle kjøleregimer om bord og på land.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Sløying kan vente

    3. juni 2011

    Fisk som er riktig bløgget, kjølt og lagret kan holde seg minst et døgn før den sløyes og fortsatt beholde god kvalitet, viser forskning fra Nofima.

Prosjektleder

  • Leif Akse

    Seniorforsker

    Tlf: +47 77 62 90 32

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder