Prosjekt

Industribær: Sorter av jordbær og bringebær egnet til industri

Nøkkeldata

Startdato 1. september 2009
Sluttdato 29. september 2012
I samarbeid med Lerum, Findus, Stabburet, Røra, Tine og Valdal grønt

Det store fokuset og omleggingen til produksjon av konsumbær som har foregått her i landet de siste årene, har ført til at det nå er et stort behov for nye sorter norskproduserte jordbær og bringebær som egner seg til industri.

Brukerstyrt innovasjonsprosjekt

Jordbær og bringebær er viktige kulturer i Norge, og konservesindustrien har lange tradisjoner i å tilby produkter av disse bærvekstene til norske forbrukere.

I dette prosjektet vil det bli selektert for og prøvedyrket nye norske og utenlandske sorter av jordbær og bringebær. Ny kunnskap om egenskaper og innholdsstoffer i disse nye sortene, og hvor godt de egner seg til prosessering vil bli generert. Betydning av bærenes modningsgrad, innfrysningsteknikk og lagringsbetingelser på kvaliteten av ferdig produkt skal undersøkes ved analyse av innholdsstoffer og sensoriske egenskaper.

Kunnskapen som genereres vil føre til bedre forståelse for hvilke egenskaper som er viktige og hvilke krav som må stilles for sorter som skal nyttes til industri. På grunnlag av ny kunnskap skal det utvikles et verktøy for mer målrettet sortsutprøving av sorter til industriformål.

Resultatene fra dette prosjektet vil være et særdeles viktig bidrag for å kunne opprettholde verdiskapende og konkurransedyktig konservesindustri og bærproduksjon i Norge i framtida.

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Jakten på Senga Senganas etterfølger

    1. juli 2013

    Hvilke jordbær- og bringebærsorter egner seg best til syltetøy? I fem år har forskere, planteforedlere, bær- og syltetøyprodusenter samarbeidet for å finne svaret. Rundt 100 sorter har blitt undersøkt, og noen få har kommet gjennom nåløyet.

  • Syltetøyets bæreevne 23. april 2010