Prosjekt

Infeksjonstestar mot lakselus/Lice infestation tests

Nøkkeldata

Startdato 1. november 2010
Sluttdato 31. desember 2010
Finansiert av Møre og Romsdal fylke, avgiftsmidlar

Vi skal utvikle pålitelege og kostnadseffektive infeksjonstestar for laks mot lakselus.

Utvikle pålitelege og kostnadseffektive infeksjonstestar for laks mot lakselus som kan brukast i avls- og ernæringsforsking og av kommersielle aktørar i havbruksnæringa (avlsselskap, leverandørar av fôringrediensar og fôrmidlar og fôrprodusentar) til utvikling og evaluering av effektive strategiar mot lakselus.

Develop optimal infestation tests against lice in Atlantic salmon that can be used in selective breeding and feeding experiments.

None

Prosjektleder

  • Bjarne Gjerde

    Seniorforsker

    Tlf: +47 64 97 04 64

    Mobil: +47 930 61 541

Personer

Prosjektleder