Prosjekt

Innovasjonsanalyse av fiskeforedlingsindustrien

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2010
Sluttdato 30. juni 2010

Gjennom studier av både markedsinduserte og produktivitetsorienterte innovasjoner vil prosjektet kartlegge innovasjonssystemet rundt fiskeindustrien, vurdere næringens innovasjonsevne og foreslå og vurdere tiltak for å styrke denne.

Nofima Marked gjennomfører i samarbeid med Frost Forretningsutvikling en analyse av innovasjonssystem og innovasjonsevne i fiskeforedlingsindustrien.

Vi analyserer både vellykkede og mislykkede innovasjoner for å kunne peke på både suksesskriterier bak vellykkede innovasjoner og hva som har ”manglet” i mindre vellykkede prosesser.

 

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima