Prosjekt

Integrating Food Safety and Traceability (IFSAT)

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2003
Sluttdato 30. august 2007
Finansiert av Nordisk industrifond
I samarbeid med DIFRES, SINTEF Fisheries and Aquaculture, Ninnuhúsid Icelandic Fisheries Laboratories, SIK - The Swedish Institute for Food and Biotechnology, National Veterinary and Food Research Institute, Danish Meat Research Institute

Prosjektet er en kombinasjon av nettverksbygging og implementering/testing av systemer. Prosjektet er inndelt i to: ChainTrace og Multitask.

Utfordringene i den nærmeste fremtid er å integrere matvaretrygghetsaspekter og sporbarhet på en operasjonell måte. Dette prosjektet forsøker å løse problemet med utgangspunkt i den unike posisjonen Nordisk matvaresektoren har og spesielt markedstilgangen for fiskeprodukter.

Prosjektet er en kombinasjon av nettverksbygging og implementering/testing av systemer, som skal anvendes i case kjeder.

Prosjektet er inndelt i to: ChainTrace og Multitask.

ChainTrace vil utvikle, implementere og teste sporbarhetssystemer i matvaresektoren med fokus på matvaretrygghet for å effektivisere tilbakekallinger.

Multitask vil sørge for veiledninger og råd til matvaresektoren i forhold til sporbarhet.

Aktuelle saker

  • Hvor er informasjon om maten min?

    16. mars 2009

    I beste fall vet forbrukeren holdbarhetsdato på en matvare. For å kunne finne tilbake til matens opprinnelse trenger man et system som fanger opp matens historie - hele veien fra opprinnelse til din tallerken.