Prosjekt

Karakterisering av Piscirickettsia salmonis infeksjon

Nøkkeldata

Startdato 28. februar 2007
Sluttdato 30. desember 2009
Finansiert av Norges forskningsråd og PHARMAQ AS

Prosjektet har som hovedmål å karakterisere infeksjon i laks forårsaket av den intracellulær bakterien Piscirickettsia salmonis.

Bakterien er valgt som modellorganisme for å erverve kunnskap som vil være anvendbar ved seinere utvikling av vaksiner mot intracellulære fiskepatogene bakterier generelt. Immunresponser i laks vil bli studert både på cellulært og molekylært nivå.

Full tittel: Karakterisering av Piscirickettsia salmonis infeksjon og utvikling av teknologi for optimale vaksiner mot sykdommer forårsaket av intracellulære bakterier i fisk.

Prosjektleder

Forskningsområde

Forskningsområde

Prosjektleder