Prosjekt

Kartlegging av brukerorienterte FoU-behov for videreutvikling av kystlinefisket

Nøkkeldata

Startdato 1. april 2010
Sluttdato 15. november 2010
I samarbeid med Universitetet i Tromsø/BFE og SINTEF

Prosjektet skal kartlegge brukerorienterte FoU-behov for videreutvikling av kystlinefisket.

Behovene skal identifiseres gjennom at aktive linemiljø oppsøkes og oppmerksomheten rettes mot brukerorienterte FoU-behov i flåtegruppen, for å:

1) Videreutvikle driftsformen

2) Legge til rette for fremtidsretta løsninger

3) Rekruttering og økt fokus på HMS

4) Koordinerte og målerettede satsinger

5) Optimalisere fangstbehandling og verdiskapning