Prosjekt

Kjedesporbarhet innen fiskeri og havbruk

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2001
Sluttdato 30. desember 2003
Oppdragsgiver Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)
I samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Prosjektets målsetting er å legge grunnlaget for vellykket innføring av kjedesporbarhet i norsk fiskeri- og havbruksnæring gjennom å komme med forslag til id-nummerering av batcher, databaseløsninger og felles utvekslingsformater for sporbarhetsinformasjon, alt basert på TraceFish standarden.

Analyser av material- og informasjonsflyt i to forsøkskjeder (Norway Seafood, Hammerfest og Fjord Seafood, Nordland) fungerer som første utkast til bransjespesifikke implementeringsguider, hvor behovet for endring av prosesser for å ivareta kjedesporbarhet beskrives. I tillegg utvikles et databasert simuleringsverktøy som skal hjelpe industrien å forstå hva kjedesporbarhet er, og hvordan det fungerer i praksis.

Kontaktperson

Forskningsområde

Eksterne lenker

Kontaktperson

Forskningsområde

Eksterne lenker