Prosjekt

Kjølemetoder (RSW) for råstoff til filet og salting – konsekvenser for produktkvalitet

Nøkkeldata

Startdato 1. mars 2010
Sluttdato 31. desember 2010

RSW kjøling av torsk og hyse har etter hvert fått et stort omfang om bord på snurrevadfartøy. I filetindustrien blir det påpekt at kvaliteten på råstoff levert av store snurrevadfartøy som kjøler fangsten i RSW ikke alltid er tilfredsstillende, særlig for torsk og hyse til produksjon av ferske filetprodukter.

Målet i prosjektet er å dokumentere om RSW og vanlig ”tørr” ising av torsk er likeverdige kjølemetoder for råstoff til produksjon av fersk filet og flekket saltfisk, - eller dersom de ikke er det, å påvise hva forskjellene består i med hensyn til produktkvalitet og holdbarhet slik at det kan settes inn tiltak.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Prosjektleder

  • Leif Akse

    Seniorforsker

    Tlf: +47 77 62 90 32

Finansiert av

Prosjektleder

Finansiert av