Prosjekt

Kjøpskriterier og leverandørvalg i Russland

Nøkkeldata

Startdato 30. mars 2001
Sluttdato 29. november 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
I samarbeid med Kola Science Centre, Det russiske vitenskapsakademiet

Prosjektet er en undersøkelse av kjøpsadferd blant russiske foretak i markedskanaler for sjømat.

Hvordan beslutninger om kjøpskriterier og leverandørutvelgelse hos industrielle kjøpere i Russland påvirkes av den ekstreme fragmenteringen i markedskanalene samt grunnleggende institusjonelle forhold i den nye russiske økonomien. Med utgangspunkt i funn fra undersøkelsen vil mulige tilpasningsstrategier for norske eksportører drøftes.