Prosjekt

Klippfisk i Brasil: Forbrukervurderinger av ulike typer klippfisk i Nordøst-Brasil

Nøkkeldata

Startdato 31. oktober 2006
Sluttdato 28. februar 2007
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) gjennom Bacalaoforum

På tross av at Norge har eksportert klippfisk til Brasil i mange, mange år, er det lite informasjon å finne om hvordan den brasilianske forbrukeren ser på klippfisk. Vi vet at veldig mange ønsker å spise klippfisk, og at forbruket når en topp rundt jul og påske, tradisjonelle katolske høytider hvor man skal unngå å spise kjøtt.

I motsetning til Portugal, hvor det alt overveiende er klippfisk av torsk som konsumeres, så er klippfisk av sei det volummessig største produktet som eksporteres fra Norge til Brasil. Eksporten er på ca 1 milliard NOK og Eksportutvalget for fisk har egen representant i landet.

Brasil er et enormt stort land. Ca 4000 km fra øst til vest og tilsvarende fra nord til syd. Et så stort land vil naturligvis ha store forskjeller i befolkning og matkultur og det er antagelig en livsoppgave å studere slike forskjeller.

På Fiskeriforsking har vi valgt å se på Nordøst-Brasil, både fordi det et viktig marked for norsk klippfisk av sei, fordi det geografisk er "håndterbart" og fordi det tross alt bor 40-50 millioner mennesker der. Nordøst-Brasil består i denne sammenhengen av fylkene Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe og nordlige deler av Bahía.

Første del av dette markedsforskningsprosjektet vil være å gjennomføre 8 fokusgrupper i byene Receife, Salvador, Fortaleza og Natal. Gruppediskusjonene vil forhåpentligvis gi oss større forståelse av hvordan klippfisk fungerer i hverdag og fest, hvilke produktpreferanser som kan forklares ut fra geografi, demografi og den anledning klippfisk spises i osv.

Den kvalitative studien vil så følges opp av en kvantitativ studie, men design og gjennomføring av denne vil bli bestemt på et seinere tidspunkt.

Aktuelle saker