Prosjekt

Klippfisk i Portugal: Forbrukernes vurdering av klippfisk. Hva betyr utseende og informasjon?

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2005
Sluttdato 30. desember 2007
Finansiert av Prosjektet blir samfinansiert av Bacalaoforum/FHF-fondet og som del av Fiskeriforsknings strategiske satsing

Klippfisk er et meget viktig produkt i Portugal, og Norge forsyner landet med ca 50 % av det de forbruker hvert år. Også for Norge er derfor Portugal et meget viktig marked.

Det aller meste av klippfisken omsettes til forbruker som den forlot Norge, det vil si som hel fisk. Disse bys fram i supermarkedene, ofte i stabler. Svært ofte er den eneste informasjonen du som forbruker kan forholde deg til er pris og størrelse.

Andre studier utført av Fiskeriforskning viser at mange savner bedre informasjon, blant annet fordi mange er usikre på hvilken fisk de skal velge.

I 2007 skal Fiskeriforskning sette opp ett eksperiment i Porto hvor vanlige, klippfiskspisende portugisere skal vurdere klippfisk sammen med ulike typer informasjon.

Pr i dag vet vi ikke hvilke typer informasjon som kan oppfattes positive, nøytrale eller negative. Eksempler på informasjonselementer kan være opphavsland, torsketype, produksjonsmåte, pris, garantier om at fisken inneholder bestemte sensoriske egenskaper osv.

Aktuelle saker

  • Too much cod gives Catholic regulation

    4. april 2013

    Cod are queuing up in greater numbers than ever before since 1946 to spawn. On the whole it is Catholics in Southern Europe and Latin America who will eat cod as bacalao. But this year there appears to be more cod than the financially strapped markets are able to consume. As a result, Catholic assistance is needed in the form of a voluntary Easter stop.

  • For mye torsk gir katolsk regulering 30. mars 2013