Prosjekt

Kommersielt kråkebollefôr

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2009
Sluttdato 30. juni 2011
Finansiert av Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
I samarbeid med Sea Urchin Farm, Felleskjøpet Agri, Vaksdal, Rygjabø Fiskerifaglig Senter

Det overordna målet for prosjektet er å løse flaskehalsen ved å gi tilgang til kommersielt produsert kråkebollefôr med god nok kvalitet og til en pris som gjør kommersialisering av kråkebolleoppdrett mulig.

I et fôrutviklingsprosjektet delfinansiert av Innovasjon Norge Finnmark (nylig avsluttet) utviklet Nofima nye fôr til kråkebolle. To av de nye fôrene har potensial til å produseres kommersielt.

I dette prosjektet er målet at næringen kan bestille fôr i ønskede mengder direkte fra en fôrfabrikk, og ikke minst at en kan få ned fôrprisen fra dagens pris. For å få til dette må all produksjon overføres fra forsøksfasilitetene hos Nofima Ingrediens i Bergen til Felleskjøpet Agri sin fôrfabrikk på Vaksdal.

Fôr til kråkebolle Copyright: Nofima

Fôr til kråkebolle

Aktuelle saker

Prosjektleder

Personer

I samarbeid med

Prosjektleder

I samarbeid med