Prosjekt

Kongekrabbe – Foredling og industriell bearbeiding

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2010
Sluttdato 31. desember 2010
I samarbeid med Faggruppe skalldyr i FHF v/Kristian Prytz

Prosjekt for FHF på kvalitet av kongekrabbe.

FHF ønsker å prioritere satsing på kongekrabbe og viderefører nystartet forskning på produktkvalitet som en konsekvens av prosessbetingelser ved koking og foredling, prosessutvikling og utprøving av ny teknologi for produksjon, og totalutnyttelse av kongekrabbe gjennom å bruke hele råvaren.

Personer

Forskningsområde

Finansiert av

Forskningsområde

Finansiert av