Prosjekt

Kvalitetsmerking av norsk pelagisk fisk. Delprosjekt til ”Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk”

Nøkkeldata

Startdato 1. juli 2010
Sluttdato 31. desember 2011

I dette prosjektet ønsker vi å utforske forutsetninger, muligheter og krav knyttet til en felles kvalitetsmerking av norsk pelagisk fisk.

Vi ønsker å se nærmere på ordninger for godkjenning, kontroll og sanksjon i forbindelse med bruk av felles kvalitetsmerking av produkter. Videre vil vi utforske markedsmessige forhold knyttet til en slik ordning ved å intervjue næringsaktører i noen av de viktigste markedene for pelagisk fisk, som Russland, Polen og Tyskland.