Prosjekt

Kvalitetsmerking og forbrukerrespons i den norske matsektoren

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2006
Sluttdato 30. desember 2009
Finansiert av Norges forskningsråd i samarbeid med ICA, Coop, Tine, Voss Kjøttindustri, Matmerk og Eksportutvalget for fisk
I samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Nofima mat

Vellykket produkt- og markedsutvikling forutsetter at sentrale produktegenskaper kommuniseres klart og tydelig og at forbrukerne aksepterer disse. Ulike former for kvalitetsmerking blir i økende grad benyttet for disse formålene og tidligere forskning viser at merkestrategier kan skape betydelige gevinster i så måte. Forskningen viser imidlertid også at utfordringene er mange.

For å studere merkestrategier vil vi utvikle en teoretisk taksonomi (klassifisering) til hjelp for systematisk å sammenlikne ulike varemerker (brands) og merkeordninger. For dette formålet vil vi fokusere på eksempelhistorier fra prosjektets brukere, relatert til helse-/ernæringsmerking og opprinnelsesmerking.

Vi vil videre studere forbrukerrespons i forhold til et utvalg av norske fellesmerker og om mulig også bestemte varemerker. For dette formålet vil vi kombinere tre komplementære metodiske tilnærminger:

(i) en survey-basert måling av forbrukeres holdninger, verdier og selvrapportert atferd,

(ii) casestudier av produkter med helse-/ernæringsmerking eller kvalitets-/opprinnelsesmerking, samt

(iii) en mer eksperimentell tilnærming der kjøpsintensjoner og betalingsvillighet står i fokus.

Vi vil derved studere forventninger skapt av så vel varemerkenavn (brand name) og fellesmerker, samt evaluere effektene av kunnskap om merke på forbrukerpreferanser.

None Copyright: Nofima

Kontaktperson