Prosjekt

Listeria i småskala osteproduksjon

Nøkkeldata

Startdato 1. august 2009
Sluttdato 31. juli 2011
Finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og forskningsmidler over jordbruksavtalen.
I samarbeid med Prosjektet er et samarbeid med norske osteprodusenter, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Innovasjon Norge, Norsk Gardsost og de franske kompetansesentrene AFSSA og Actilait.

Prosjektet har som mål å øke sikkerheten ved småskala osteproduksjonen. Dette skal oppnås gjennom å få mer kunnskap om hvilke forhold som kan redusere smitte av produktene med Listeria.

Bedre praktisk rådgivning til produsentene, samt oppdaterte kunnskapsbaserte anbefalinger av mer hensiktsmessig og effektiv prøvetaking er en viktig målsetting. Dette vil bidra til at man fortsatt kan nyte gode smaker fra et mangfold av lokale oster i vårt langstrakte land med tillit til at de er helsemessig trygge.

Hva skal gjøres i prosjektet?
I første omgang skal det samles inn data fra norske småskala osteprodusenter om produkter, produksjonsmetoder og -tradisjoner, miljø og utstyr. Dette er nødvendig fordi disse faktorene kan være svært forskjellige fra det som er kjent fra de store osteprodusentene, samtidig som det er store variasjoner blant de forskjellige mindre produsentene. Etter denne kartleggingen skal det gjennomføres intervjuer og besøk hos noen utvalgte produsenter for å se nærmere på lokaler, utstyr og produksjonsprosessen. Sammen med erfaringer fra Frankrike skal den samlede informasjonen bidra til å gi en bedre forståelse for smitteprosessen av ost med Listeria og hvilke faktorer som kan påvirke denne.

Videre tar prosjektet sikte på å se nærmere på de Listeria stammene som i større hyppighet påvises i produksjonsmiljøene. Bl.a. skal det undersøkes hvorvidt Listeria kan overleve på forskjellige materialer og ved forskjellige temperaturer og om varierende vekstbetingelser påvirker bakteriens evne til å forårsake sykdom. Samspillet mellom Listeria og naturlig forekommende bakteriekulturer og muggtyper skal også studeres nærmere.

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker