Prosjekt

LowTev

Nøkkeldata

Startdato 1. oktober 2008
Sluttdato 31. desember 2011
Finansiert av EU

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle vaskeutstyr med redusert vannbehov.

I prosjektet LOWTEV skal det jobbes med utvikling av et utstyr for vask av overflater i næringsmiddelindustrien. Prosjektet er et EU-finansiert forskningsprosjekt med deltagere fra England, Frankrike, Tyrkia og Norge. Totalt er det syv partnere. Deltagerne er små –og mellomstore bedrifter som sammen med forskningsinstituttene Nofima og HERI (i England) skal utvikle dette utstyret.

Effektiv bruk av vannressurser har fått økt prioritet. Vask i næringsmiddelindustrien krever ofte stort vannforbruk og det er et behov for å utvikle alternative metoder til dagens. Mikroorganismer på overflater i næringsmiddelindustrien kan ha evnen til å danne en biofilm for eksempel på transportbånd. Dette gjelder både bakterier, gjær og mugg. Ved utvikling av vaskeutstyret er det viktig å sikre seg at det er effektivt for å forhindre oppbygging av biofilm og at utstyret kan effektivt fjerne biofilm i de tilfeller hvor et er aktuelt.

None Copyright: Creativ Collection

Kontaktperson

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde