Prosjekt

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa

Nøkkeldata

Startdato 1. oktober 2009
Sluttdato 31. oktober 2010

Prosjektets overordnede målsetting er å etablere en generisk sporingsløsning for laksenæringa.

Dette tar utgangspunkt i data fra underliggende applikasjoner som er i bruk i store deler av norsk laksenæring.

Uttrekk, sammenstilling og presentasjon av vare-, sporings- og kvalitetsdata til bruk for nasjonale og internasjonale kunder.

Løsningen vil være et verktøy for kommunikasjon og interaksjon mellom forretningspartnere og fra forretningspartner til konsument.

Prosjektet har en gjennomføringsmodell som kvalitetssikres gjennom del leveranser i det vi kaller for faser, der hver fase gir forretningsverdi både for pilotbedrift og næring. Dette gir mulighet for evaluering ved hver milepel og en mulighet for å justere eller avslutte hvis erfaring og resultat tar en retning som ikke er ønskelig. Dette gir også mulighet for fokus på etterfølgende når det gjelder innhold, gjennomføring og kostnad.

I fase en er hovedfokus på å etablere grunnsystemet for vareinformasjonsflyt og mulighet for sporing i matfiskproduksjonen.