Prosjekt

Markedsdrevet produktutvikling - Modning av klippfisk

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2005
Sluttdato 12. juli 2007
Finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeriforskning skal se nærmere på hvordan smak, lukt og konsistens på klippfisk endres av type råstoff og prosess.

 

Det skal gjennomføres tre delforsøk:

  1. Saltfisk modnes ved henholdsvis 1, 10 og 20° C. Tørkes så til klippfisk og testes deretter sensorisk.
  2. Det produseres klippfisk fra ulike råstoffkilder: stillehavstorsk, oppdrettstorsk, fryst tråltorsk og kjølt tråltorsk. Disse testes også sensorisk.
  3. Det startes et forsøk med lagring av klippfisk i 2-3 år. To ganger hvert år testes fisken sensorisk.

Forsøkene gjøres for å øke kunnskapen om de ulike sensoriske egenskapene til klippfisk. Disse resultatene kan så kobles mot markedsundersøkelser, slik at produsenter kan skreddersy klippfisk til kundenes ønsker.

Prosjektleder