Prosjekt

Markedsforskning sushi og sashimi

Nøkkeldata

Startdato 1. september 2010

Norges sjømatråd og Nofima ønsker sammen å øke ekspertisen på sushi og sashimi; i første omgang hva er sushi, historisk og i dag. Videre skal kunnskapen om forbrukeradferd og markedsdrivere relatert til sushi og sashimi, globalt, forbedres.

Det er også et mål å forstå distribusjonen i de ulike markedene, og å avdekke ulike potensielle barrierer som kan hindre en videre positiv utvikling. Konkrete mål kan være å definere noen typiske sushi-segmenter og å finne ut hvor mye av sushien som serveres med laks. Til sist vil det være av betydning å finne ut hvordan laks står seg i forhold konkurrende fiskeslag og konkurrerende ingredienser hos innkjøpssjefer, kokker og sluttbrukere. Dette for å kunne beregne et markedspotensial.

Dette vil bidra til å definere globale strategier og tiltak som skal øke kjennskap til, kunnskap om, og interesse for sushi og sashimi. Mer spesifikt vil dette bidra til å øke bruken av norsk laks, og andre norske fiskearter, som ingrediens i sushi og sashimi globalt.

Prioriterte markeder i første fase er Norge, Frankrike og England.

None Copyright: Nofima

Forskningsområde

Finansiert av

Forskningsområde

Finansiert av