Prosjekt

Markedstilpassede sjømatprodukter for hjemmemarkedet

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2004
Sluttdato 30. desember 2006
Finansiert av

Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap som kan bidra til å klarlegge og synliggjøre hvilke forhold som er kritisk for å lykkes med utvikling av nye høyforedlede sjømatprodukter.

Fiskeindustrien er inne i en negativ utvikling og nye produkter og markeder synes derfor avgjørende for fremtidig verdiskapning og lønnsomhet.

En sentral utfordring for bedriftene er at satsing på ferske høyforedlede produkter innebærer en langt mer markedsorientert tilnærming en hva som er tilfelle i industrien i dag.

I tillegg står bedriftene overfor uforutsigbare variasjoner i tilgangen på villfanget fisk som vanskeliggjør stabile leveranser av ferske høykvalitetsprodukter. Dette indikerer at produktutvikling i fiskeindustrien er "dobbelt" vanskelig. Til tross for dette eksisterer det svært lite forskning på kriterier for vellykket produktutvikling i fiskeindustrien.

Dette prosjektet søker særlig å avdekke hvordan foredlingsbedriftene lærer om markedet, hvordan de kommer frem til de beste produktideene, samt hvordan de best kan omsette disse ideene til etterspurte sjømatprodukter med utgangspunkt i usikker råstofftilgang. Kunnskapen som fremkommer vil kunne bidra til å styrke bedriftenes konkurranseposisjon gjennom mer spesialiserte produkter og bedre lønnsomhet.

Aktuelle saker