Prosjekt

Market-based value adding and differentiation of salmon

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2006
Sluttdato 1. juni 2010
Finansiert av Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Marine Harvest
I samarbeid med University of Stirling, Skottland, og Universidad Austral de Chile

Laks eksporteres i hovedsak som standardvare, som hel laks eller filet. Dette gjør at pris ofte er det eneste kriteriet lakseprodusentene konkurrerer på. Resultatet er et sterkt fokus på å produsere laksen så billig som mulig.

Prosjektet skal kartlegge lakseprodusentenes strategier for å skille seg fra konkurrentene. Kartleggingen vil gi en oversikt over hva bedriftene konkret gjør for å markere seg, hvilke hindringer de møter, og hvor vidt slike tiltak er lønnsomme.

Forskerne skal blant annet følge enkelte bedrifter som prøver å skille seg fra andre, for eksempel ved å produsere økologisk laks eller ved å merke laksen på spesielle måter. Målet er å få kunnskap som kan bidra til økt verdiskaping i laksenæringen.

I tillegg skal det gjennomføres markedsstudier blant innkjøpere i supermarkeder og butikker. Bedriftsundersøkelsene skal gjøres i de respektive land, og markedsstudiene skal foretas i sentrale markeder.

None

Aktuelle saker