Prosjekt

MeatAutoSort

Nøkkeldata

Startdato 1. januar 2010
Sluttdato 31. desember 2012
Finansiert av Norges Forskningsråd
I samarbeid med Animalia, Nortura, QVision, FACCSA, VION, Sintef

Hovedmålet med MeatAutoSort er å utvikle et automatisert system for sortering av kjøtt i henhold til hva markedet ønsker. En automatisert sortering av kjøttavskjær i henhold til fett og vekt gjør det mulig å produsere batcher med intakt kjøtt med ønsket fettinnhold.

Teknologien kan gi en langt mer effektiv organisering av skjærelinjer og mer optimal bruk av kjøttråstoff.

I prosjektet skal NIR scanneren til QVision som tidligere er optimalisert for fiskefileter tilpasses måling på avskjær av kjøtt. På denne måten kan instrumentet måle fettinnholdet i hvert stykke som passerer på et transportbånd.

Prosjektet er et brukerstyrt forskningsprosjekt, som er en oppfølging av resultater fra prosjektet MeatVision. Animalia har prosjektledelse. I dette prosjektet ble det vist at det er mulig å måle fettprosent i batcher med sorteringskjøtt som ikke er kvernet. I MeatAutoSort skal forskerne finne frem til en automatisk og presis sorteringsmetode som kan brukes til å sortere kjøttet inn i batcher med forhåndsspesifisert fettinnhold. En slik ny teknologi krever også at man må vurdere hvordan den best mulig kan tilpasses og anvendes i dagens – og fremtidens – skjærelinjer, både med tanke på skjæreprosessen, skjæreproduktene, og håndtverket og styringssystemer på en best mulig måte.

Underveis i prosjektperioden skal systemet testes i en pilotlinje. Mot slutten av perioden er det en målsetting at utstyret evalueres under industrielle forhold hos Vion, som er et av Europas største skjæreforetak og i den spanske bedriften FACCSA, som jobber med slakt og nedskjæring av svinekjøtt.

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker