Prosjekt

Molekylærdestillasjonsanlegg for reduksjon av dioksin og PCB i fiskeolje og fiskemel

Nøkkeldata

Startdato 31. august 2004
Sluttdato 30. desember 2005

Et pilotskala anlegg for molekylærdestillasjon tilpasset behov innen forskning, produktutvikling og undervisning er etablert i dette prosjektet.

Fjerning av miljøgifter i fiskeolje kan prosessteknisk gjennomføres basert på aktivt kulladsorpsjon i kombinasjon med vakuum dampdestillasjon (deodorisering) eller molekylærdestillasjon. Sistnevnte teknologi er den mest effektive og anvendes av flere bedrifter innen fremstilling av fiskeolje til humant konsum, helsekost og farmasi. Fiskeriforskning har gjennom tidligere forskningsaktivitet innen marine oljer etablert pilot- og laboratoriumsfasiliteter for gjennomføring av aktivt kulladsorpsjon og deodorisering. Gjennom bevilgning av midler til avansert vitenskapelig utstyr (AVIT) fra Norges Forskningsråd i 2004, har vi nå også etablert pilotskala anlegg for molekylærdestillasjon tilpasset behov innen forskning, produktutvikling og undervisning. Anlegget har en kapasitet på 2-6 kg/h og kan dermed også anvendes til å fremstille de produktkvanta som trengs for gjennomføring av fôringsforsøk på fisk og innen ernæringsforskning generelt. Pilotanlegget vil bli anvendt innen pågående forskningsprosjekt " Reduksjon av dioksin og PCB i fiskeolje" på studier av alternativ teknologi for fjerning av miljøgifter i fiskeolje og fiskemel. Prosjektet er støttet av FHF, Innovasjon Norge, FHL fiskemel og Norges Sildesalgslag og vil gå ut 2006.

Molekylærdestillasjon kan i tillegg til fjerning av miljøgifter også bl.a. anvendes til konsentrering av flerumettede fettsyrer som EPA og DHA og til fjerning av uønskede smak/lukt-komponenter.

Norge har et stort potensiale innen utvikling av helsekost og "functional food"-produkter basert på fiskeolje, men har i liten grad satset på prosessteknisk basisforskning innen området. Etablering av avansert pilotskala molekylærdestillasjonsanlegg ved Fiskeriforskning vil styrke de forskningsfaglige muligheter innen prosessering av marine lipider og bidra til videreutvikling av nasjonal industri på området.

Anlegget installert hos Fiskeriforsknings avdeling i Bergen.

Anlegget installert hos Fiskeriforsknings avdeling i Bergen.

Aktuelle saker

  • Miljøgifter kan fjernes

    7. september 2005

    Det er mulig å fjerne nærmere 100 prosent av miljøgiftene i fiskeolje og fiskemel, viser tester som Fiskeriforskning har utført.

Kontaktperson

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde