Prosjekt

Mucoso i tørrfisk

Nøkkeldata

Startdato 2. mars 2004
Sluttdato 2. april 2006
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), FHF-fondet ved Tørrfiskforum, Innovasjon Norge og Norges Råfisklag
I samarbeid med GLEA AS på Røst, Brødrene Berg AS på Værøy og Rolf Jentoft AS på Ballstad

I dette prosjektet er hovedmålet å oppnå mer kunnskap om kvalitetsfeilen mucoso, slik at en på sikt kan unngå eller redusere omfanget av mucoso i tørrfisk.

Kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk har de siste 4 år medført et årlig økonomisk tap for tørrfisknæringen på 45-60 millioner kroner fordi mucoso fører til at en stor andel av tørrfisk-volumet (30-40 %) må nedklassifiseres fra prima vare. Mucoso betegnes ved at deler av fiskekjøttet går i oppløsning og får en slimaktig konsistens, noe som medfører stort svinn for bløteriene ved at dette området må skjæres bort under utvanning.

Årsaken til at mucoso dannes er ikke klarlagt, men en viktig årsak er værforholdene under tørkingen. Innledende forsøk har vist at avhengig av hvordan råstoff håndteres og lagres før henging, også kan påvirke graden av mucoso i tørrfisk betydelig.

I dette prosjektet er hovedmålet å oppnå mer kunnskap om kvalitetsfeilen mucoso, slik at en på sikt kan unngå eller redusere omfanget av mucoso i tørrfisk. Dette vil skje gjennom 2 delmål: Delmål 1 er en innledende studie av hvilke nedbrytningsprosesser som danner mucoso. I delmål 2 vil vi gjennomføre innledende studier av ulike faktorer under produksjon av tørrfisk som en antar påvirker dannelsen av mucoso. Dette blir gjort ved å gjennomføre hengeforsøk ute i industrien. Målet med hengeforsøkene blir da å studere utvalgte parametere i fangst og bearbeiding av råstoff ved produksjon av tørrfisk for å avklare om disse faktorene innvirker på dannelsen av mucoso.

Kontaktperson

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde