Prosjekt

Norsk sporbarhetsprosjekt 2004 - Ved inngangen til et nytt mattrygghetsregime i EU

Nøkkeldata

Startdato 31. desember 2003
Sluttdato 30. desember 2004
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
I samarbeid med Norges Fiskarlag, NSL, SINTEF Fiskeri og Havbruk

Gjennomføring av beredskapstest for å finne status på sporbarhetssystemer i fiskerinæringen, produksjon av bruksanvisning og demonstrasjon av Tracefish-standarder.

Industrien står over for store utfordringer mht. kjedenes krav til sporbarhet og kvalitetshåndtering gjennom hele verdikjeden. Det er derfor behov for å utvikle og legge til rette sporingssystemer for bedriftene, slik at bedriftene settes i stand til å møte de utfordringene som markedet stiller.

Prosjektet har fokus på det overnevnte og skal gjennomføre en beredskapstest for å finne statusen på sporbarhetssystemene i fiskerinæringen, lage en implementeringsguide og viser demonstrasjonsprosjekter hvor man fysisk implementerer Tracefish-standardene.

Kontaktperson

Forskningsområde

Kontaktperson

Forskningsområde