Prosjekt

Nye rekeprodukter til det norske markedet

Nøkkeldata

Startdato 1. september 2010
Sluttdato 30. april 2011

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle middagsretter med fryste pillede reker som ingrediens til det norske forbrukermarkedet.

Følgende delmål skal føre fram til hovedmålet:

  1. Utvikling av flere middagsretter/oppskrifter der fryste pillede reker er en ingrediens
  2. Utprøving av middagsrettene blant forbrukere og utvelgelse av de middagsrettene som har størst potensial
  3. Markedstest av produkter av fryste pillede reker som er tilpasset de utvalgte middagsrettene i en konkret brukssituasjon
  4. Overføring av kunnskap fra prosjektet til rekenæringen
Rekesnack Foto: Tom Haga
Copyright: Eksportutvalget for fisk

Rekesnack

Aktuelle saker

Prosjektleder